Wat jij wil voor jouw team

  • Je team weer in beweging krijgen,vernieuwde energie erin brengen. Zodat ieder teamlid zich met passie inzet en de teamleden elkaar versterken.
  • Betrokken teamleden, die weten wat ze aan elkaar hebben, die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het teamresultaat.
  • Een team waarin duidelijk is wie welke rol heeft en welke kwaliteit heeft die kan worden ingezet.
  • En je wilt duidelijkheid over welke communicatiestijl het beste bij dit team past.

Hoe gaan we dat doen

In een intakegesprek met de teammanager en (een aantal) teamleden brengen we jullie hulpvraag duidelijk in kaart. Een succesvol team kent 5 succesfactoren. We bepalen in de intake aan welke factor(en) het ontbreekt en op welke we de nadruk gaan leggen.

Vervolgens maken we een op maat gemaakt plan voor jouw team. In 3 sessie van 3 uur komen we vaak een heel eind. Soms zijn in totaal 4 of 5 sessies nodig. Vooral wanneer er veel veranderingen uit de eerste drie sessies in het team geïmplementeerd moeten worden, is het zinvol om na verloop van tijd een terugkom sessie in te pannen.

Opbouw van het traject

De opbouw van het traject is per team maatwerk. Het model van Lencioni voor succesvolle teams vormt de basis. Afhankelijk van het soort team, de status van het team en de hulpvraag zoomen we per sessie in op een thema. Denk daarbij aan thema’s als kennismaking, vertrouwen, conflicthantering, feedback, communicatiestijlen, betrokkenheid en verantwoordelijkheden.

Aanbod

De opbouw en omvang van hetcoachingstraject is per team maatwerk. Hoeveel sessies er nodig zijn, is ook afhankelijk van de grootte van een teamen het beoogde resultaat. Neem daarom contact op voor een op maat gemaakte offerte.